ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ

To CYPRUS PLANETARIUM, α ποτελεί έ να μ οναδικό έ ργο ο ρόσημο γ ια τ ην Κ υπριακή κ οινωνία. Χωροθετήται στο Επισκοπειό στην επαρχία Λευκωσίας. Ένα πρωτοποριακό κτίριο, σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο savvides-architects, που συνδυάζει την υψηλή αισθητική, την λειτουργία, την τεχνολογία, την αειφόρο ανάπτυξη- περιβαλλοντική συμπεριφορά, κοινωνική επιρροή, οικονομική βιωσιμότητα, συμβάλει…

Read More

Article about ‘Art Nest’

With great joy and pleasure, we read the published article on “Phileleutheros newspaper”, on 29th October 2016, about one of our latest works, the museum of the sculptor Philippos Yiapanis “Art Nest”. Read the article 

Read More

Art center ‘Philippos Yiapanis’

      “Order is a dynamic concept rather than a static one. Although humans often experience a large number of components or relationships as complexity, multiplicity does not automatically result in desorder. Neither does order naturally result from a small number of parts or relationships. It is not multiplicity that results in desorder but…

Read More

Hatovi project _ Egypt

 With respect to the environment and the historical and cultural heritage of the place and the country in general, the original idea is based on the form of Nomadic Tent and Pyramid. These two are – not random – the oldest environmental and ecological forms. Using traditional materials and techniques but with innovative concept and…

Read More

transformation into structure

I call this change, in which human play comes to its true consummation in being art, “transformation into structure”. Only through this change does play achieve ideality, so it can be intended and understood as play. Only now does it emerge as detached from the representing activity of the players and consist in the pure…

Read More